Missie en strategie

GDN_missie-en-strategie_20170106.png

De Geologische Dienst Nederland is een publieke organisatie met als doel het bevorderen van een duurzaam beheer en gebruik van de Nederlandse ondergrond. Zij realiseert dit door het systematisch beheren en beschikbaar maken van gegevens, informatie en kennis van de Nederlandse ondergrond en haar ondergrondse natuurlijke bestaansbronnen. De Geologische Dienst Nederland vervult een gedelegeerde overheidstaak. Deze taak bestaat uit een informatiefunctie, een adviesfunctie en een onderzoeksfunctie.

Informatie, advies en onderzoek

De informatiefunctie vormt de basis: gegevens en informatie worden voortdurend geactualiseerd en staan via internet permanent ter beschikking aan belanghebbenden, zoals bedrijven, overheden en particulieren.

Een bijzondere taak van de Geologische Dienst Nederland is het adviseren van de rijksoverheid over het gebruik van de diepe ondergrond. Deze adviezen zijn gericht op het ondersteunen van het te voeren beleid en op de vergunningsverlening in het kader van de Mijnbouwwet.

De focus van de onderzoeksfunctie ligt in het bijzonder op het gebied van aan (duurzame) energie gerelateerde onderwerpen. Verder ligt de focus op de positionering van de Geologische Dienst Nederland als producent van excellente kennis en als ontwikkelaar van ondergrondmodellen. Ook het realiseren van innovatieve toepassingen op het gebied van geo-ict is onderdeel van de onderzoeksfunctie.