Organisatie

GDN_organisatie_20170106.png

Het team van de Geologische Dienst Nederland bestaat uit experts, die samen de relevante aardwetenschappelijke disciplines bestrijken om in ondergrondinformatie voor Nederland te voorzien. De Geologische Dienst Nederland zet zich in op het gebied van primaire maatschappelijke behoeften zoals veiligheid, energie en grondstoffen. Dat doen we door het verwerken van grote hoeveelheden gegevens, het ontwikkelen van geavanceerde ondergrondmodellen en het doen van toegepast onderzoek.

Mijnbouwwet

De Geologische Dienst Nederland en haar voorgangers hebben altijd wettelijke taken uitgevoerd voor de overheid. Dat begon in 1903 met de ‘Rijksdienst voor de Opsporing van Delfstoffen’ en ook nu is dat nog zo. Een van die taken is de uitvoering van de informatievoorziening en advisering op basis van de Mijnbouwwet. De Geologische Dienst Nederland zorgt voor de vertrouwelijke behandeling en het beheer van de gegevens die worden aangeleverd bij de exploratie naar delfstoffen in de diepe ondergrond van Nederland. Deze onderzoeksgegevens worden gepubliceerd na inachtneming van de wettelijke periode van vertrouwelijkheid. Deze data is dan toegankelijk via NLOG.nl en vanaf 1 januari 2018 worden ze ook stapsgewijs beschikbaar gemaakt via de Basisregistratie Ondergrond (BRO). De gegevens en de rapportages van het onderzoek tot een diepte van 500 meter zijn openbaar.

Adviesgroep Economische Zaken

Een specifieke afdeling van de Geologische Dienst Nederland is de Adviesgroep Economische Zaken (AGE). Al onze taken die te maken hebben met de wet- en regelgeving vanuit de Mijnbouwwet zijn ondergebracht in deze afdeling. AGE functioneert als het ware als ‘huisadviseur’ van de Nederlandse overheid.

Basisregistratie Ondergrond

Eén van de grote projecten waar we in onze organisatie aan werken is de Basisregistratie Ondergrond (BRO). De Geologische Dienst Nederland is aangewezen als uitvoerder voor het operationeel beheer van de BRO. De BRO is de nieuwe, centrale database van de overheid met publieke gegevens van de Nederlandse ondergrond. Met de BRO zetten we een belangrijke stap in het vergroten van de uniformiteit van onze gegevens en het zo adequaat mogelijk benutten van de kennis van de ondergrond.