Wetgeving en beleid

GDN_wetgeving-en-beleid_20170106.png

In de meer dan 100 jaar dat we bestaan hebben we altijd twee belangrijke wettelijke functies gehad: informatie en onderzoek. Dat begon in 1903 toen we ‘Rijksdienst voor de Opsporing van Delfstoffen’ heetten. En ook nu is dat nog steeds zo. Naast het delen van informatie, adviseren we de overheid en het bedrijfsleven met onze brede geo-kennis bij zeer complexe vraagstukken. Dat doen we tot een bepaalde hoogte – of beter gezegd ‘diepte’. Dat heeft te maken met wettelijke richtlijnen.

Gegevens en rapportages openbaar

De Geologische Dienst Nederland is bij wet opgericht. In die wet is vastgelegd wat onze functies en taken zijn. Dit concentreert zich rond informatie en onderzoek. In opdracht van het ministerie beheren wij de gegevens van de ondergrond en daarnaast geven we advies. Door de sterke samenhang kunnen de verschillende taken niet los van elkaar worden gezien. Wel is vanuit wetgeving vastgelegd dat tot een diepte van 500 meter gegevens en rapportages openbaar zijn. Gegevens van de diepe ondergrond (dieper dan 500 meter) zijn openbaar na de inachtneming van de wettelijke periode van vertrouwelijkheid dan toegankelijk via NLOG en straks ook via de BRO.