Geo-ICT

GDN_geo-ict_20161013.png

Geo-ICT is een verzamelnaam voor alle technische aspecten die te maken hebben met het verzamelen, beheren, gebruiken, bewerken en visualiseren van geo-informatie. De Geologische Dienst Nederland weet als geen ander dat voor een effectief beheer van de gegevens een flexibel, generiek systeem met excellente software architectuur een belangrijke vereiste is. Wij helpen u graag met het zoeken naar oplossingen op geo-ict gebied, in het bijzonder van de met de Nederlandse ondergrond samenhangende vraagstukken.  

Databeheer en webportalen

In de loop der jaren is het verzamelen van ondergrondgegevens uitgegroeid tot het huidige nationaal datacentrum, de DINO database. DINO bevat geologische, hydrologische, geofysische, exploratie & productie gegevens en 3D-ondergrondmodellen. Om gebruikers toegang te verschaffen tot alle relevante informatie hebben wij een aantal webportalen ontwikkeld. Alle gegevens worden getoond in hun geografische context, op hun werkelijke locatie op de kaart. Met verschillende filtercriteria en visualisatiemogelijkheden krijgt de gebruiker inzicht in de beschikbare gegevens en kan hij deze zo nodig downloaden.

Webservices

Voor efficiënte machine-machine communicatie zijn tevens webservices in ontwikkeling voor de ontsluiting van gegevens. Via deze webservices is het voor gebruikers mogelijk om op een volledig geautomatiseerde wijze gegevens aan te leveren en af te nemen.

Data inname en kwaliteitscontrole

Naast het ontwerpen, ontwikkelen en beheren van databases en software zijn wij ook gespecialiseerd in de inname van ondergrondgegevens uit diverse bronnen. Deze gegevens behoeven vaak een kwaliteitscontrole en eventuele kwaliteitsverbetering. Bijvoorbeeld de verwerking van grote datasets op het gebied van seismiek en van gemeten korrelgrootteverdelingen op sedimentmonsters. Ook de bemonstering en opslag van fysieke boorkernen en het digitaliseren van analoge bronnen als veldverslagen en beschrijvingen van boormonsters vallen hieronder.

Meer weten?

Neem contact op met de Geologische Dienst Nederland.