Kaarten en datasets

GDN_2d-kaarten_20161221.png

De administratieve gegevens van de boringen zijn altijd publiek beschikbaar. Na het
verstrijken van de wettelijke termijn van vijf jaar voor vertrouwelijkheid zijn ook de technische data beschikbaar. Deze gegevens bestaan uit boorrapporten en logs, monsters en bijbehorende geochemische analyses, en metingen aan boorkernen. Ook de lithostratigrafische indeling van de doorboorde eenheden is onderdeel van de dataset.

Kaarten

Op NLOG.nl is een scala aan kaarten beschikbaar die de eigenschappen van de ondergrond in beeld brengen, zoals bijvoorbeeld porositeit of (over)druk. Voor specifieke toepassingen, bijvoorbeeld aardgaswinning of geothermie, zijn landelijke potentieelkaarten samengesteld.

Seismische data

TNO huisvest de nationale database voor seismische gegevens die zijn verkregen in het kader van de mijnbouwwet. Op NLOG.nl zijn de 2D seismische lijnen en 3D seismische data van Nederland, waar geschoten en afhankelijk van de beschikbaarheid, te downloaden of te bestellen.

Productiecijfers

Op NLOG.nl zijn de productiegegevens vanaf 1 januari 2003 beschikbaar. Deze zijn geordend per put, veld, mijnbouwwerk of vergunningsgebied.

Overige data

De overige gegevens omvatten onder andere de administratieve gegevens van vergunningen voor de opsporing, winning en opslag van delfstoffen zoals olie, gas en aardwarmte. De basisgegevens en de publieke versies van de winningsplannen van alle ontwikkelde olie- en gasvelden zijn hier beschikbaar. Ook de openbare structuurkaarten van deze velden kunnen worden geraadpleegd.