3D-modellen

GDN_3d-modellen_20161221.png

Het model DGM-diep is van groot belang voor de ondersteuning van studies naar delfstoffen, zoals koolwaterstoffen en aardwarmte. Ook studies naar ondergrondse opslag voor bijvoorbeeld aardgas, olie, CO2 en water gebruiken DGM-diep. Tot slot dient DGM-diep als basis voor nieuw beleid op het gebied van ondergrondse ruimtelijke ordening. Er is namelijk een toenemende vraag naar ondergrondse ruimte waarbij de eigenschappen van de gesteenten een grote rol spelen.

VELMOD

VELMOD is een regionaal seismisch snelheidsmodel voor Nederland dat is ontwikkeld tijdens de productie van het model DGM-diep. VELMOD is gebaseerd op de lithostratigrafische laageenheden, waarbij gebruik wordt gemaakt van snelheidsgegevens die in boorgaten worden geregistreerd (via sonic logs en tijd-diepte paren). Er is gebruik gemaakt van gegevens uit meer dan 700 boringen. Voor alle lithostratigrafische eenheden, behalve de Zechstein Groep, wordt de zogenaamde ‘layercake methode’ (een stapeling van in principe platte gesteentelagen) toegepast.