Tools

GDN_tools_20161221.png

ThermoGIS en de softwaretools Doubletcalc en Doubletcalc 2D zijn ontwikkeld door TNO met het doel de aardwarmtewinning te ondersteunen. Het internetportaal Delfstoffen Online, ontwikkeld door de Geologische Dienst Nederland met steun van de Rijksoverheid, verstrekt informatie over de oppervlaktedelfstoffen in Nederland.