Toepassingen

GDN_toepassingen_20161025.png

De Nederlandse ondergrond beschikt over een grote verscheidenheid aan delfstoffen. Deze worden zowel gewonnen aan het oppervlak (de zogenoemde oppervlaktedelfstoffen) als op diepten tot meer dan drie kilometer. De gebruiksmogelijkheden van deze natuurlijke hulpbronnen variëren van het gebruik van aardwarmte ter verwarming van kassen tot de winning van grind, zand en klei voor de bouwsector. Lees hierover meer in de submenu’s.