Advies

GDN_thema-delfstoffen_advies_20161206.png

Wij inventariseren en karakteriseren diverse energiebronnen en grondstoffen in de bodem. Wij werken veel voor rijksoverheden en lagere overheden. Maar u kunt onze expertise ook rechtstreeks inschakelen.

Geologisch onderzoek

Het winnen van delfstoffen veroorzaakt effecten op de omgeving. Wij kunnen dit voor u inzichtelijk maken door geologisch onderzoek. Wij zijn experts in het interpreteren van proefboringen, seismische gegevens, boorgatmetingen, sonderingen en VES (verticale elektrische sounding).

Grondstoffen

Voor de bouw en renovatie van gebouwen zijn zeer specifieke eigenschappen van zand, grind, klei, en de zouten & mineralen daarin van belang. Bijvoorbeeld de korrelgrootte, de mate van afronding, hoekigheid en ‘plakkerigheid’ van het zand. Met behulp van innovatieve technieken, zoals laserdiffractie en XRF, kunnen wij u inzicht geven en adviseren over de vorm, (chemische)samenstelling, bijmengingen van grondstoffen. Ook kunnen wij volume berekeningen uitvoeren.

Energiebronnen en opslag

De vraag naar energie uit de ondergrond in de vorm van aardwarmte, gas, warmte- en koudeopslag (WKO) is groot. Wij hebben alle expertise in huis om de mogelijkheden te onderzoeken en nieuwe energiebronnen te inventariseren.

Duurzaam advies

Het intensieve gebruik van de ondergrond en de natuurlijke hulpbronnen vraagt om duurzame planning. Wij adviseren u graag over innovatief gebruik, winning, beheer en inrichting van ondergrondse delfstoffen. Neem contact op met de Geologische Dienst Nederland.