Aardwarmte

GDN_aardwarmte_20161025.png

Aardwarmte of geothermie is warmte, die diep in de ondergrond is opgeslagen. Het is een natuurlijke, duurzame bron van energie. Deze kan gebruikt worden voor de verwarming van gebouwen, voor inzet bij industriële processen of voor de opwekking van elektriciteit.

Grondwater uit doorlatende gesteentelagen

Een voorbeeld van doorlatende gesteentelagen zijn dikke, poreuze zandsteenlagen. Deze zijn geschikt voor de warmtewinning. Tussen de zandkorrels is ruimte om voldoende water te bevatten en dat bovendien goed te laten stromen. Het grondwater heeft op 2 kilometer diepte een temperatuur van ongeveer 70oC en op 6 kilometer diepte circa 190oC. Dat diepste, zeer hete water is geschikt voor gebruik bij industriële processen, zoals het pasteuriseren van melk of de productie van elektriciteit. De warmtewinning geschiedt met een pomp- en een injectieput (doublet). De ene put pompt het hete grondwater op, de warmte wordt onttrokken en vervolgens wordt het water via de andere put weer terug gepompt. Het terugpompen is noodzakelijk, omdat anders de druk in het gesteente te gering wordt en er niet meer efficiënt gepompt kan worden. Bovendien is ‘diep’ grondwater zout en het mag daarom niet aan de oppervlakte worden geloosd.

Aardwarmte in Nederland

Sinds 2008 wordt in Nederland aardwarmte gewonnen. Er zijn meerdere plannen in ontwikkeling en er zijn verschillende vergunningen aangevraagd om aardwarmte op te sporen. Voor een actueel overzicht, zie NLOG.nl. TNO verricht onderzoek naar de mogelijkheden van het gebruik van aardwarmte. Wilt u de mogelijkheden van aardwarmte verkennen? ThermoGIS helpt u op weg.