Mineralen en ertsen

GDN_mineralen-en-ertsen_20161025.png

TNO speelt een belangrijke rol in het onderzoek naar de beschikbaarheid van grondstoffen voor de Nederlandse economie. In samenwerking met partners in Europa brengen wij de voorkomens van mineralen en ertsen in kaart.

Nederland is arm aan mineralen en ertsen

Op enkele industriƫle mineralen na is Nederland afhankelijk van de import van mineralen. Dit komt door de geologische omstandigheden in Nederland, die niet gunstig zijn voor de vorming van mineralen en ertsen.

Kritische mineralen

In opdracht van het Miniserie van Economische Zaken is in 2014 een lijst met 22 mineralen opgesteld die als kritisch zijn bestempeld voor de Nederlandse economie. Door te kijken naar de economische relevantie van deze mineralen, de beschikbaarheid, de prijsbewegingen en eventuele ecologische of ethische aspecten rondom winning van ertsen kan worden bepaald welke metaalhoudende mineralen en materialen beleidsprioriteit verdienen.

Inventarisatie

De Geologische Dienst Nederland neemt deel aan Europese werkgroepen en projecten gericht op inventarisatie van mineraalvoorkomens binnen Europa, het optimaliseren van hergebruik van metalen en het ontwikkelen van alternatieven.