Gas

GDN_gas_20170613.png

Aardgas ontstaan op natuurlijke wijze bij de begraving van gesteenten, die rijk zijn aan organische bestanddelen. Onder invloed van hoge druk en temperatuur ontstaan vloeibare en gasvormige koolwaterstoffen, die vanwege hun lagere dichtheid omhoog stromen en zich kunnen verzamelen onder afsluitende lagen van kleisteen of zout. Gas is relatief eenvoudig winbaar, als dit zich bevindt in poreuze gesteentelagen, de zogenoemde reservoirgesteenten. In Nederland bevinden deze zich veelal op circa 2 tot 4 kilometer diepte.

Winning

Al ruim een halve eeuw wordt er olie en gas gewonnen uit de Nederlandse ondergrond. Er zijn inmiddels ruim 470 gasvelden ontdekt op land en op zee, waarvan er momenteel ca. 250 in productie zijn. Het Groningen gasveld is met een oorspronkelijke aardgasreserve van bijna 3.000 miljard m3 het grootste gasveld van Europa. Nederland is daardoor decennialang de grootste producent en exporteur van aardgas in de Europese Unie.

Energietransitie

De rol van gas in het Nederlandse energiesysteem is aan verandering onderhevig.

Gas als buffer

Traditioneel is gas in Nederland een standaard energiedrager voor verwarming, koeling of chemische processen (koken) voor industrie en huishoudens. De verwachting is, dat de bijdrage van gas hieraan zal afnemen ten gunste van minder CO2 belastende alternatieven. Tegelijk zal aardgas minder, anders en slimmer worden ingezet:

  • als buffer om pieken op te vangen in energieproductie of -vraag;
  • als energiedrager om energie over langere afstanden te kunnen transporteren om zo de kloof tussen vraag en aanbod te dichten;
  • als maatwerkoplossing.

Synergie, ontmanteling en hergebruik

In deze fase krijgen nieuwe aspecten van gaswinning gaandeweg meer aandacht. Voorbeelden zijn het benutten van synergie tussen aardwarmte en gas op land en wind en gas op zee. Een ander aspect betreft de ontmanteling en hergebruik van de offshore gasinfrastructuur.

Meer weten?

Meer informatie is te vinden op NLOG.nl.