Ruimtelijke ordening

GDN_ruimtelijke-ordening_20161025.png

De Geologische Dienst Nederland levert de overheid geologische informatie van de Nederlandse ondergrond, die noodzakelijk is om beleid te kunnen maken.

Drukte in de diepe ondergrond

Tot voor kort waren de activiteiten in de diepe ondergrond hoofdzakelijk beperkt tot de winning van enkele delfstoffen, zoals gas en steenzout. Nieuwe ontwikkelingen rondom bijvoorbeeld aardwarmte en opslag van materialen in de ondergrond leiden tot een toenemende bedrijvigheid met een groter beslag op zowel de ondergrondse als bovengrondse ruimte.

Eenvoudige vragen en lastige antwoorden

De Geologische Dienst Nederland inventariseert in opdracht van het ministerie van Economische Zaken het benuttingspotentieel van de diepe ondergrond van Nederland en het Nederlands deel van het Continentaal Plat. Het gaat om relatief eenvoudige vragen op nationale schaal, zoals ‘wat zit waar?’ en ‘wat kan waar gedaan worden?’

De antwoorden zijn complex. Immers, welke activiteiten in de ondergrond beïnvloeden elkaar en wat zijn de effecten op midden tot lange termijn. Toepassingen en projecten vinden grotendeels op lokale schaal plaats. Tenslotte is de ondergrond variabel en de datadichtheid, zeker op grotere diepte, laag.

Meervoudig gebruik

De Geologische Dienst Nederland ontwikkelt samen met andere instellingen modellen om scenario’s voor het meervoudig gebruik van de ondergrond te toetsen op diverse schaalniveaus.

Meer weten?

Lees hier meer over het overheidsbeleid ten aanzien van activiteiten in de ondergrond.