Steenzout

GDN_steenzout_20161025.png

In de ondergrond van Noord-Nederland komen dikke pakketten steenzout voor. De zoutafzettingen in Nederland zijn circa 260 tot 230 miljoen jaar geleden ontstaan door de indamping van een enorme binnenzee. In totaal was het zoutpakket zeker één kilometer dik. Omgerekend is dit een hoeveelheid van meer dan duizend miljard ton (!) steenzout.

Zoutkoepels en zoutpilaren

Steenzout heeft de opmerkelijke eigenschap, dat het onder hoge druk en temperatuur niet breekt, maar gaat stromen als een stroperige vloeistof. Op deze manier zijn in de loop van miljoenen jaren zoutkoepels en zoutpilaren ontstaan, die plaatselijk tot dicht onder het aardoppervlak kunnen reiken.

Zoutwinning in Nederland

In Nederland wordt steenzout gewonnen uit de ondergrond van Friesland, Groningen en Twente. De zoutwinning is begonnen, nadat in 1886 bij een waterboring in Twickel (vlakbij Hengelo) op een diepte van 470 meter onverwacht steenzout gevonden werd. Steenzout wordt op industriële schaal gebruikt voor diverse toepassingen en eindproducten. Onder meer voor waterontharding, gladheidsbestrijding en keukenzout. De zoutproductie in Nederland bedraagt ongeveer 6 miljoen ton per jaar.

Holtes in de zoutlagen

Om zout te winnen wordt meestal zoet water in de zoutlaag gebracht via een put, waardoor het zout oplost en pekel gevormd wordt. De pekel wordt opgepompt en benut voor diverse toepassingen. Door deze manier van zoutwinning ontstaan met pekel gevulde holtes in de zoutlagen. In principe kunnen deze holtes worden benut voor de opslag van materialen.

Meer weten?

Raadpleeg NLOG.nl als u meer wilt weten over het steenzout in de bodem van Nederland.