Gegevens

GDN_gegevens_2016-11-07.png

De Geologische Dienst Nederland heeft de afgelopen 70 jaar grondwaterstanden en chemische analyses opgeslagen afkomstig van tienduizenden peilputten verspreid over Nederland. Wilt u meer weten over de grondwaterstand, de grondwatersamenstelling, geo-elektrische metingen, de ouderdom van het water, of het brak-zout grensvlak, bekijk dan de submenu’s. De gegevens zijn te downloaden via DINOloket.

Meten is weten

Vroeger gebruikte men wiggelroedes om verborgen waterbronnen of ‘wateraders’ in de ondergrond op te sporen. Tegenwoordig weten we dat het grondwater zich overal in de ondergrond bevindt en dat je met een peilbuis de stand van het grondwater kan meten. En analyse van het grondwater geeft vervolgens inzicht in de samenstelling van het water. Meten is immers weten!

Haal meer uit gegevens

Het is belangrijk gegevens aan te leveren op het DINOloket, omdat zo steeds meer data over de ondergrond voor iedereen beschikbaar komt. Ook kunnen we op basis van tijdreeksanalyse de meetreeksen van de grondwaterstanden verlengen.
Met onze Grondwatertools wordt de Grondwaterdynamiek automatisch berekend. De meetreeks wordt hierdoor:

  • verlengd, waardoor een betere schatting van de statistieken wordt verkregen;
  • verbeterd doordat gaten worden opgevuld op basis van de responsfunctie van het grondwater op neerslag en verdamping;
  • van hogere kwaliteit doordat extremen worden opgespoord en uit de reeks wordt gefilterd.