Grondwaterkaarten

GDN_grondwaterkaarten_2016-11-07.png

De Geologische Dienst Nederland verstrekt informatie over de samenstelling, de kwaliteit en de ouderdom van het grondwater. Naast het 3D-model REGIS II zijn de papieren Grondwaterkaarten van Nederland nog altijd een belangrijke informatiebron met waardevolle gegevens. Op de volgende pagina’s leest u meer over deze kaartenserie en andere grondwaterkaarten.

Het belang van de kaarten

Grondwaterkaarten geven een betrouwbaar inzicht in de grondwatersamenstelling (zoet of zout) op verschillende dieptes en over de nitraatgehaltes en de ouderdom van het grondwater. Dit is van groot belang voor de drinkwaterwinning, voor inzicht in de kwetsbaarheid van het grondwater voor verontreinigingen, maar ook voor bijvoorbeeld putverstoppingen.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wilt u een kaart op maat voor specifieke gebieden of locaties met variaties in diepte, tijd en gericht op specifieke aspecten van grondwaterkwaliteit. Dat kan. Ook kunt u onze expertise inschakelen als u bijvoorbeeld:

  • Wilt weten hoe de verspreiding van industriële bodemverontreiniging verloopt (puntbron).
  • Wilt weten hoe emissies uit landbouw of verkeer van invloed zijn op het grondwater (diffuse bron).
  • Onafhankelijk advies wilt voor gebiedsontwikkeling en de impact daarvan op het grondwater.