Grondwatersamenstelling

GDN_grondwatersamenstelling_2016-11-07.png

De samenstelling van het grondwater is niet overal hetzelfde en het verschilt van moment tot moment. Allereerst is bepalend wat het zogenaamde uitgangswater is: regenwater, rivierwater of zeewater. Daarnaast hebben het landgebruik en de samenstelling van de ondergrond effect op het grondwater.

Effecten op de waterkwaliteit

De opbouw van de bodem en de drukverschillen van het water bepalen waar het grondwater naar toe stroomt. De samenstelling van de sedimenten bepaalt welke stoffen uit het grondwater neerslaan en welke elementen uit het sediment juist oplossen in het grondwater. Ook wijzelf hebben invloed op de kwaliteit van het grondwater door het gebruik van bestrijdingsmiddelen, meststoffen en de productie van chemisch afval. Zo is het ondiepe grondwater in Nederland verontreinigd met deze en andere stoffen.

Gegevens opvragen

Het is belangrijk om de samenstelling van het grondwater te analyseren en die kennis te delen. Grondwater is immers van vitaal belang voor ons drinkwater, maar ook de gewassen op het land en de natuur zijn er van afhankelijk. De Geologische Dienst Nederland stelt daarom via DINOloket gegevens over de kwaliteit en samenstelling van het grondwater beschikbaar.

Welke gegevens kunt u verwachten?

Beschikbaar zijn algemene karakteristieken zoals zuurgraad, temperatuur, elektrisch geleidingsvermogen en zuurstof. Ook worden grondwatermonsters geanalyseerd op de aanwezigheid van fosfor, specifieke macro-elementen, sporenelementen en op bepaalde bestrijdingsmiddelen. Verder wordt gekeken naar de aanwezigheid van nieuwe stoffen, zoals geneesmiddelen en hormonen.

Meer weten?

Wilt u advies of heeft u aanvullende vragen rondom de samenstelling van het grondwater? Neem dan contact met ons op. We hebben uitgebreide kennis van de ondergrond om de ‘geo-gestuurde’ kwaliteit van het grondwater te herleiden tot sedimenten en waterstromen.