Grondwatertools

Grondwatertools.png

De Grondwatertools Isohypsen en Grondwaterdynamiek geven inzicht in de ruimtelijke samenhang en dynamiek van het grondwater. Met deze tools wordt de informatie uit grondwaterstanden van het DINOloket gedeeld met de gebruiker. Maak gebruik van de viewer om de Grondwatertools direct online bekijken.

Ruimtelijke patronen

De tools kunnen worden ingezet om snel inzicht te krijgen in nationale en regionale vraagstukken rondom vergunningaanvragen, wateroverlast en verdroging. Onze Isohypsentool berekent op elke willekeurige datum de grondwaterstand waardoor de ruimtelijk patronen van de stijghoogte zichtbaar worden. Met de tool Grondwaterdynamiek simuleren we elke nacht de grondwaterstand ter plaatse van de meetpunten.

Wilt u een uitgebreide expert analyse van het grondwatersysteem? Vraag dan om advies.