GeoTOP: het topje van de Nederlandse ondergrond in beeld

GeoTOP: het topje van de Nederlandse ondergrond in beeld

Maatschappelijke vraagstukken als wateroverlast, drinkwatervoorziening, grindwinning en natuurontwikkeling; ze vragen allemaal om informatie van de toplaag van de ondergrond. De Geologische Dienst Nederland, onderdeel van TNO, bundelt zijn kennis van de ondiepe ondergrond en ontsluit die via  een gedetailleerd driedimensionaal beeld in het GeoTOP model. Vanaf 22 juni 2020 kunnen ook de regio’s Noord-Brabant en Noord- en Midden-Limburg de diepte in; zij zijn toegevoegd aan de nieuwste versie van GeoTOP.

Wat er precies onder onze voeten zit, verschilt van plek tot plek. Waar vroeger een riviergeul liep kan nu bijvoorbeeld zand in de ondergrond liggen, terwijl diezelfde rivier in naastgelegen gebieden bij overstromingen klei kan hebben afgezet. Je zou bijna stellen, dat de ondergrond van Nederland er op geen enkele plek precies hetzelfde uitziet. De horizontale en verticale variatie in de samenstelling van de ondergrond is veel groter dan de meeste mensen denken. GeoTOP brengt die variatie goed in beeld. De Geologische Dienst Nederland is ontwikkelaar van het GeoTOP model en heeft deze uitbreiding gerealiseerd. Via een handige Storymap kunnen geïnteresseerden en beslissers in de geopraktijk een beeld krijgen van deze uitbreiding. De Storymap levert prachtige 3D-beelden op en geeft de nodige geologische achtergrondinformatie over wat u ziet. Aan de hand van uiteenlopende praktijkvoorbeelden maakt u er kennis met verschillende toepassingsgebieden van het ondergrondmodel. Lees meer. >>