Samenhang

Samenhang.png

Slecht doorlatende lagen in de ondergrond veroorzaken een drukverschil in het grondwater over deze lagen. De tool ‘Samenhang tussen filters’ geeft inzicht in deze verschillen.

Stroming in de verticaal

Grondwaterstroming vindt plaats door drukverschillen van de stijghoogten. Op basis van verschillen tussen meetreeksen kunnen wij waarnemen of er opwaartse of neerwaartse stroming optreedt. Dit is nuttig om de herkomst of de stromingsweg van het grondwater te bepalen.

Waar zijn de tool en handleiding te vinden?

Ga naar de Viewer, klik op 'Grondwaterdynamiek', zoom in > klik op een meetpunt > klik op ‘meer informatie’ > klik op het tabblad ‘Samenhang tussen filters’. Klik hier voor de handleiding.