Geologische overzichtskaart

GDN_geologische-overzichtskaart_20161013.png

Van de Geologische overzichtskaart van Nederland is in 2021 een nieuwe versie gepubliceerd voor heel Nederland inclusief het Caribische deel.

De kaart is beschikbaar bij de modellen op DINOloket als Geologische kaart 2021.