Wie zijn wij

GDN_wie-zijn-wij_20170106.png

De Geologische Dienst Nederland is onderdeel van TNO. In onze dienst werken onder meer geologen, hydrologen, ontwikkelaars van ondergrondmodellen en specialisten op IT-gebied. Eén ding hebben we allen gemeen: een fascinatie voor de wereld onder onze voeten en de ambitie om deze wereld tot in detail te leren kennen.

Expertise en werkterrein

De ondergrond van Nederland is een opeenstapeling van bodemlagen, die elk hun specifieke eigenschappen en ontstaanswijze hebben. Door systematisch gegevens te verzamelen en deze te analyseren bouwen wij aan de kennis van de ondergrond. Die kennis is van belang voor het uitvoeren van onderzoek en het geven van advies op het gebied van duurzame energie, delfstoffenwinning, waterbeheer, ruimtelijke ordening en infrastructuur. De ondergrond is steeds meer in gebruik voor verschillende doeleinden en wij bedienen dan ook een breed scala aan beleidsterreinen en bedrijfssectoren. Onze werkzaamheden strekken zich uit vanaf het maaiveld en de zeebodem tot ongeveer zes kilometer diepte.

Vrij beschikbare gegevens

Onze kennis van de ondergrond is voor een belangrijk deel samengevat in onze modellen. Die kennis willen wij met iedereen delen. De ondergrondmodellen en vele andere bodemgegevens van Nederland zijn beschikbaar via vrij toegankelijk databases zoals DINOloket.nl en NLOG.nl.