Geologische kaarten

GDN_geologische-kaarten_20161013.png

Geologische kaarten tonen het voorkomen van geologische eenheden aan of vlak onder het aardoppervlak. In het overgrote deel van ons land gaat het daarbij om geologisch jonge afzettingen, dat wil zeggen van het Boven Pleistoceen en het Holoceen. We zeggen wel eens dat ons vlakke land zo tweedimensionaal is dat we het wel driedimensionaal moeten karteren – anders zie je niets. Dit geldt echter vooral in het licht van de ontwikkeling naar een steeds betere praktische toepasbaarheid van onze producten: de geologische kaart biedt nog steeds de beste eerste indruk van de geologie in een gebied.

Regionale geologische kaarten

Met regionale kaarten we meestal de resultaten van de systematische geologische karteringen van de vorige eeuw, op de schaal 1 : 50.000. De kaarten vormen een zeer waardevol referentiemateriaal dat nog altijd veel wordt gebruikt.

Geologische overzichtskaarten

Naast regionale kaarten beschikken we ook over geologische overzichtskaarten van Nederland. Deze worden eens per paar decennia vervaardigd en geeft de stand van kennis over de geologie van ons land overzichtelijk weer.

Nieuwste generatie kaarten

De nieuwste generatie kaarten zijn afgeleid van onze 3D-modellen. Een aantal voorbeelden hiervan zijn te downloaden als thematische kaarten.

Op de volgende pagina’s vertellen we meer over de geologische en thematische kaarten.