H3O

‘H3O’ staat voor het project Hydrogeologische 3D-modellering Ondergrond dat zich richt op de grensstreken van Limburg en Noord-Brabant. Samen met partners uit België en Duitsland wordt in diverse deelprojecten gewerkt aan modellen met een eenduidige interpretatie van de hydrogeologische eenheden in de grensgebieden.

Roerdalslenk

Voor het zuidoostelijke deel van de Roerdalslenk is een grensoverschrijdend, up-to-date, drie dimensionaal geologisch en hydrogeologisch model van de Kwartaire, Neogene en Paleogene afzettingen gemaakt. Daarbij zijn verschillen tussen de bestaande (hydro)geologische interpretaties opgespoord, uitgezocht en op elkaar afgestemd. De eindresultaten van dit eerste project ‘H3O Roerdalslenk’ zijn in 2014 gepresenteerd.

Het vervolgproject ‘H3O-De Kempen’ richt zich op het grensgebied van Midden-Brabant en De Kempen. Dit gebied maakt deel uit van de westelijke begrenzing van de Roerdalslenk. Langs de oostzijde sluit het projectgebied dan ook aan op dat van het project H3O-Roerdalslenk. Het project is op nagenoeg identieke wijze uitgevoerd. De eindresultaten van dit eerste vervolgproject zijn in 2018 opgeleverd.

Samenwerkingsverband

Partners in het H3O-project zijn Provincie Limburg, Provincie Noord-Brabant, Brabant Water, Waterleiding Maatschappij Limburg, Programmabureau KRW/DHZ Maasregio, de Geologische Dienst Nederland,  het Vlaams Planbureau voor Omgeving, de Vlaamse Milieumaatschappij, VITO, de Belgische Geologische Dienst en de Geologische Dienst van de deelstaat Noordrijn-Westfalen.

Vervolgprojecten

Er is een tweede vervolgproject in uitvoering. ‘H3O-Roer Valley Graben South-East’ (H3O-ROSE) focust op het oostelijke deel van de Roerdalslenk en de deelstaat Noordrijn-Westfalen. Zodra dit model beschikbaar is, zullen we dat op onze Nieuwspagina vermelden.