Thema Grondwater

GDN_thema-grondwater_2016-11-07.png

Grondwater is een expertisegebied dat veelvuldig wordt geraadpleegd. En dat is te begrijpen want betrouwbare informatie en kennis van het grondwatersysteem is van levensbelang. Voor schoon drinkwater, voor de land- en tuinbouw en voor de natuur. Het onderzoek van de waterkwaliteit is hierbij essentieel.

In dit thema gaan we in op de dynamiek van het grondwater en tonen we de gereedschappen waarmee de Geologische Dienst Nederland haar taken en onderzoek op dit gebied uitvoert. Dat varieert van ondiep grondwater in de bebouwde omgeving tot grondwaterstromen en doorlatendheid van diep gelegen bodemlagen.

Grondwatertools

Onze interactieve Grondwatertools Isohypsen en Grondwaterdynamiek zijn ontwikkeld om de informatie afkomstig uit de grondwaterstanden met de gebruiker te delen. De tools geven inzicht in de ruimtelijke samenhang en de dynamiek van het grondwater. Met de viewer kunt u deze tools direct online bekijken.

De kracht van onze modellen

Het REgionaal Geohydrologisch InformatieSysteem (REGIS II) kan u helpen om een beeld te krijgen van de doorlatendheid, kwaliteit, ouderdom en de samenstelling van het grondwater (zoet en zout) van het vasteland van Nederland. Grondwaterstroming stopt bovendien niet bij de grens. Om een up-to-date, driedimensionaal hydrogeologisch model van het Nederlandse en Vlaamse deel van de Roerdal slenk te krijgen is het H3O-model ontwikkeld.

Profiteer van de kennis van de Geologische Dienst Nederland:

  • Download grondwater gegevens en bekijk REGIS II via DINOloket
  • Gebruik onze grondwaterkaarten en 3D-modellen
  • Zoom in met onze Grondwatertools