Advies

GDN_wat-doen-wij_advies_20161206.png

Wij zijn al meer dan een eeuw lang actief in het systematisch verkennen van de ondergrond. TNO - Geologische Dienst Nederland werkt veel voor de rijksoverheid en lagere overheden. Maar u kunt onze expertise ook rechtstreeks inschakelen.

Geologische interpretatie

De eigenschappen van de lagen zijn afhankelijk van het geologische afzettingsmilieu. Wij kunnen voor u een gebied geologisch interpreteren, aanvullende metingen laten uitvoeren en deze analyseren in ons laboratorium. 

Detail modellering

Het schaalniveau is bepalend voor het gedrag van de ondergrond. Om bijvoorbeeld de effecten van het baggeren of de aanleg van parkeergarages te bepalen is een detailmodel noodzakelijk. Hierbij kunt u denken aan de verbreiding van lagen en breuken of de risico’s op zetting, bodemdaling en funderingsschade.

Bebouwd gebied

De aanleg van bebouwd gebied of infrastructurele werken kan door de eigenschappen van de ondergrond hoge kosten met zich meebrengen. Wij kunnen u adviseren over ondergrondse risicofactoren en de bijbehorende afweging en besluitvorming rond de inrichting van het gebied.

Gebruik en beheer van de ondergrond

Risico’s kunnen worden verminderd als wij de ondergrond op de juiste manier gebruiken en beheren. Schade en faalkansen van bijvoorbeeld tunnels en waterkeringen worden mede bepaald door de geologische opbouw van de ondergrond.

Advies op maat

Ook als het gaat om systematisch digitaal opslaan en beheren van ondergrondgegevens kunnen wij u van dienst zijn. En er kan nog veel meer. Laat ons weten wat uw vraag is en wij denken met u mee voor een advies op maat. Neem contact op met TNO - Geologische Dienst Nederland.