Nieuws

12 september 2019
De scholen zijn weer begonnen. Leren doe je in de klas, maar soms ook in het veld. Bonaventuracollege Leiden was op bezoek bij Geologische Dienst Nederland en kreeg een rondleiding in de ondergrond. Nieuwsgierig? Bekijk hier het filmpje.
11 juli 2019
Hardsteen is één van de meest wijdverbreide natuurstenen bouwmaterialen van Nederland. Er schuilt een hele wereld aan geologie en historische informatie achter deze steensoort.   In het kader van het lustrumjaar '100 Jaar geologie in kaart' brengt...
25 juni 2019
Geert-Jan Vis van de Geologische Dienst Nederland struint voor veldwerk regelmatig door wijngaarden in warme landen. Hij vraagt zich dan af óf en hoe geologie die wijnplanten beïnvloedt. De wijnmakers zijn vaak overtuigd van het belang van hun...
ThermoGIS 2.1
24 april 2019
ThermoGIS is een door TNO ontwikkeld web-based informatiesysteem met als doel het bedrijfsleven en overheden te ondersteunen bij het ontwikkelen van aardwarmtewinning. Met behulp van ThermoGIS krijgt u een indruk waar in de ondergrond potentieel is...
10 januari 2019
Soms zijn gegevens uit databases en archieven niet voldoende om de ondergrond geologisch goed in kaart te brengen. Dan verzamelt de Geologische Dienst Nederland, onderdeel van TNO, extra gegevens op plekken waarvan onvoldoende bekend is. Maar hoe...
16 oktober 2018
Ga mee op ontdekkingsreis door 100 jaar karteren in onderstaande animatie. En lees hier meer over de onthulling van de nieuwste geologische overzichtskaart van het Koninkrijk der Nederlanden met ook de link naar de online intekenomgeving.
Geologische Kaart Nederland
05 oktober 2018
Op 5 oktober 2018 onthulden in Utrecht Paul de Krom, voorzitter Raad van Bestuur TNO, Sandor Gaastra (directeur-generaal Klimaat en Energie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat) en Erik Jan van Kempen (programma-directeur-generaal...
20 september 2018
Hoe maken we eigenlijk geologische kaarten? En waarom komen er steeds weer nieuwe versies, terwijl de geologie niet verandert? Geert-Jan Vis van de Geologische Dienst Nederland vertelt meer daarover in zijn blog op wetenschap.nu in het kader van '...
hydrogeologische model van H3O-De Kempen
19 juli 2018
Grensoverschrijdende modellering van de ondergrond In het kader van dit project is een geologisch en hydrogeologisch model gemaakt van het Kenozoïcum van het grensgebied van Midden-Brabant en De Kempen. Het project vormt het vervolg op het project...
10 juli 2018
Medio 1918 werd door de Minister van Waterstaat Lely de voorloper van de Geologische Dienst Nederland ingesteld, met als opdracht om voor Nederland een systematische geologische kartering op te zetten. Daar staan we uitvoerig bij stil door dit jaar...
16 augustus 2017
Vanaf maandag 14 augustus j.l. is versie 2.2 van het REgionaal Geohydrologisch InformatieSysteem (REGIS II) op DINOloket beschikbaar gekomen. Met de nieuwste versie van REGIS II is een betere voorspelling te doen van de hydrogeologische opbouw en...
24 juli 2017
Geologische Dienst Nederland, onderdeel van TNO beschikt over unieke gegevens en modellen. Via grondwatertools.nl ontsluiten we data en producten die niet op DINOloket en NLOG passen. Voor meer informatie, zie het nieuwsbericht Grondwatertools.nl:...
20 juli 2017
Geologische Dienst Nederland, onderdeel van TNO zorgt voor een duurzaam beheer van de Nederlandse ondergrond. Dit gaat verder dan onze data en producten op DINOloket en NLOG, die erop zijn gericht om statische ondergronddata te ontsluiten. We...
13 juli 2017
We zijn benieuwd naar wat u vindt van onze website. De huidige opzet is de basis voor het ontsluiten van alle unieke gegevens van Geologische Dienst Nederland, onderdeel van TNO. Zie voor meer informatie het nieuwsbericht: 'Grondwatertools.nl: wat...