Nieuws

Locaties van de 5.000 toegevoegde geochemische sedimentanalyses.
01 oktober 2020
Geologische Dienst Nederland, onderdeel van TNO, heeft ruim 5.000 geochemische sedimentanalyses (ofwel grondanalyses) toegevoegd aan de database van DINOloket. Deze analyses zijn voornamelijk afkomstig van tientallen TNO-projecten, maar er zitten...
Bemonstering van het grondwater uit een put met filters op meerdere dieptes
21 september 2020
Vanaf deze week ontsluit de Geologische Dienst Nederland, onderdeel van TNO, gegevens over grondwaterkwaliteit via de webviewer ‘Grondwaterkwaliteit in Beeld’. Hiermee komt een schat aan informatie beschikbaar, die cruciaal is voor het inrichten van...
Het model GeoTOP geeft een 3D-beeld van de ondergrond van het vasteland van Nederland tot een diepte van maximaal 50 meter onder NAP
22 juli 2020
Veel informatie over de Nederlandse bodem en ondergrond komt samen in de Basisregistratie Ondergrond (BRO). Als Geologische Dienst Nederland (GDN), onderdeel van TNO, maken wij de BRO. Door de innovatieve GDN modellen is het mogelijk om relevante...
Geologische fietsexcursie
03 juli 2020
De Geologische Dienst Nederland (GDN) heeft de geologische fietsexcursie Utrechtse Heuvelrug en Kromme Rijngebied opgezet waarvan de gids vanaf vandaag beschikbaar is. De route loopt langs verschillende geologisch interessante punten over de...
GeoTOP: het topje van de Nederlandse ondergrond in beeld
26 juni 2020
Maatschappelijke vraagstukken als wateroverlast, drinkwatervoorziening, grindwinning en natuurontwikkeling; ze vragen allemaal om informatie van de toplaag van de ondergrond. De Geologische Dienst Nederland, onderdeel van TNO, bundelt zijn kennis...
Geologische Dienst Nederland levert vernieuwde Stratigrafische Nomenclator
20 juni 2020
De Geologische Dienst Nederland, onderdeel van TNO, heeft een schat aan informatie van de Nederlandse ondergrond. Sinds kort kan geologisch Nederland beschikken over een vernieuwde standaard met definities van gesteentelagen; in geologische termen...
De Geologische Dienst Nederland zorgt voor een duurzaam beheer van de ondergrond
04 juni 2020
Ontdek de wereld onder Nederland, zo luidt de titel van de nieuwste brochure van de Geologische Dienst Nederland. Want er is veel te ontdekken. In deze brochure nemen we een duik in de fascinerende wereld van de Nederlandse ondergrond. We staan stil...
10 mei 2020
In een gebied 100 km ten noordwesten van Texel heeft de Geologische Dienst Nederland (GDN), onderdeel van TNO, per toeval een 3 kilometer diep begraven uitgedoofde vulkaan ontdekt. Dit gebeurde bij het analyseren van gegevens binnen een onderzoek...
12 februari 2020
Nederland daalt sneller dan de zeespiegel stijgt. In grote delen van Nederland daalt de bodem door menselijk ingrijpen. Zo wordt bodemdaling voornamelijk veroorzaakt door verlaging van het grondwaterpeil. De Geologische Dienst Nederland (GDN),...
31 oktober 2019
De Geologische Dienst Nederland, onderdeel van TNO, heeft een schat aan bodeminformatie verzameld en in beeld gebracht. De uitgebreide portalen en de digitale kaarten van de Nederlandse ondergrond zijn voor iedereen gratis toegankelijk. De meeste...
15 oktober 2019
Geert-Jan Vis van de Geologische Dienst Nederland vertelt in zijn nieuwste blog op wetenschap.nu hoe veel van de geologische kennis van Nederland ook elders in de wereld toepasbaar is. Een voorbeeld hiervan is hoe de kennis voor het maken van...
12 september 2019
De scholen zijn weer begonnen. Leren doe je in de klas, maar soms ook in het veld. Bonaventuracollege Leiden was op bezoek bij Geologische Dienst Nederland en kreeg een rondleiding in de ondergrond. Nieuwsgierig? Bekijk hier het filmpje.
11 juli 2019
Hardsteen is één van de meest wijdverbreide natuurstenen bouwmaterialen van Nederland. Er schuilt een hele wereld aan geologie en historische informatie achter deze steensoort.   In het kader van het lustrumjaar '100 Jaar geologie in kaart' brengt...
25 juni 2019
Geert-Jan Vis van de Geologische Dienst Nederland struint voor veldwerk regelmatig door wijngaarden in warme landen. Hij vraagt zich dan af óf en hoe geologie die wijnplanten beïnvloedt. De wijnmakers zijn vaak overtuigd van het belang van hun...
ThermoGIS 2.1
24 april 2019
ThermoGIS is een door TNO ontwikkeld web-based informatiesysteem met als doel het bedrijfsleven en overheden te ondersteunen bij het ontwikkelen van aardwarmtewinning. Met behulp van ThermoGIS krijgt u een indruk waar in de ondergrond potentieel is...
10 januari 2019
Soms zijn gegevens uit databases en archieven niet voldoende om de ondergrond geologisch goed in kaart te brengen. Dan verzamelt de Geologische Dienst Nederland, onderdeel van TNO, extra gegevens op plekken waarvan onvoldoende bekend is. Maar hoe...
16 oktober 2018
Ga mee op ontdekkingsreis door 100 jaar karteren in onderstaande animatie. En lees hier meer over de onthulling van de nieuwste geologische overzichtskaart van het Koninkrijk der Nederlanden met ook de link naar de online intekenomgeving.
Geologische Kaart Nederland
05 oktober 2018
Op 5 oktober 2018 onthulden in Utrecht Paul de Krom, voorzitter Raad van Bestuur TNO, Sandor Gaastra (directeur-generaal Klimaat en Energie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat) en Erik Jan van Kempen (programma-directeur-generaal...
20 september 2018
Hoe maken we eigenlijk geologische kaarten? En waarom komen er steeds weer nieuwe versies, terwijl de geologie niet verandert? Geert-Jan Vis van de Geologische Dienst Nederland vertelt meer daarover in zijn blog op wetenschap.nu in het kader van '...
hydrogeologische model van H3O-De Kempen
19 juli 2018
Grensoverschrijdende modellering van de ondergrond In het kader van dit project is een geologisch en hydrogeologisch model gemaakt van het Kenozoïcum van het grensgebied van Midden-Brabant en De Kempen. Het project vormt het vervolg op het project...
10 juli 2018
Medio 1918 werd door de Minister van Waterstaat Lely de voorloper van de Geologische Dienst Nederland ingesteld, met als opdracht om voor Nederland een systematische geologische kartering op te zetten. Daar staan we uitvoerig bij stil door dit jaar...
16 augustus 2017
Vanaf maandag 14 augustus j.l. is versie 2.2 van het REgionaal Geohydrologisch InformatieSysteem (REGIS II) op DINOloket beschikbaar gekomen. Met de nieuwste versie van REGIS II is een betere voorspelling te doen van de hydrogeologische opbouw en...
24 juli 2017
Geologische Dienst Nederland, onderdeel van TNO beschikt over unieke gegevens en modellen. Via grondwatertools.nl ontsluiten we data en producten die niet op DINOloket en NLOG passen. Voor meer informatie, zie het nieuwsbericht Grondwatertools.nl:...
20 juli 2017
Geologische Dienst Nederland, onderdeel van TNO zorgt voor een duurzaam beheer van de Nederlandse ondergrond. Dit gaat verder dan onze data en producten op DINOloket en NLOG, die erop zijn gericht om statische ondergronddata te ontsluiten. We...
13 juli 2017
We zijn benieuwd naar wat u vindt van onze website. De huidige opzet is de basis voor het ontsluiten van alle unieke gegevens van Geologische Dienst Nederland, onderdeel van TNO. Zie voor meer informatie het nieuwsbericht: 'Grondwatertools.nl: wat...