Nieuws

29 juli 2021
In grondwaterbeheer - en in veel ondergrond gerelateerde vraagstukken - is het belangrijk om de verdeling van klei- en zandlagen in de ondergrond te weten. Ook de kwaliteit van het grondwater zoals het zoutgehalte is in grote delen van ons land belangrijk. Onlangs heeft de…
15 juli 2021
Geologie is vaak dichterbij dan je je realiseert. De loop van een rivier, de vormen in een landschap, de gebruikte bouwmaterialen in gebouwen: het heeft allemaal te maken met geologie en de opbouw van de ondergrond. Nieuwsgierig hoe dit zit in de omgeving van Utrecht? We…
28 mei 2021
Onze Servicedesk heeft een nieuwmailadres in gebruik genomen. U kunt uw vragen voortaan aan de Geologische Dienst Nederland mailen naar support@geologischedienst.nl. De Servicedesk biedt namelijk een brede support voor de hele Geologische Dienst. Het nieuwe mailadres…
27 april 2021
Ontwikkelingen achter de schermen - nieuwe datarepository voor de Geologische Dienst van Nederland: GDNR Via DINOloket kunt u gegevens van de Nederlandse ondergrond raadplegen. Deze gegevens komen uit zowel de DINO-database als de Basisregistratie Ondergrond. Achter de…
Stukken gesteentekern van de onderzochte boring
08 april 2021
In de Heimansgroeve langs de Geul in Zuid-Limburg ligt het oudste gesteente dat aan het oppervlak zichtbaar is in ons land. Het is 330 miljoen jaar oud, maar nu blijkt uit onderzoek van TNO dat het  lang niet het oudste gesteente van Nederland is. Geologen van de Geologische…
22 januari 2021
Onze Nederlandse brochure ‘Ontdek de wereld onder Nederland’ is nu ook beschikbaar in het Engels: ‘Uncovering an invisible world’. De brochures geven een goed beeld van het belang van de ondergrond in relatie tot maatschappelijke vraagstukken. We nemen je aan de hand van…
Het onderzoek van Liang ontrafelt de rol van grondwater als onderschatte bron van de nutriënten stikstof en fosfaat in oppervlaktewater in verstedelijkte laaglandgebieden.
13 januari 2021
Op 13 januari 2021 verdedigde Liang Yu succesvol haar proefschrift ‘Groundwater-surface water interaction in urban lowland catchments: water quality dynamics in the city of Amsterdam’ over de invloed van grondwater op de waterkwaliteit in en rond de stad Amsterdam. Het…
Locaties van de 5.000 toegevoegde geochemische sedimentanalyses.
01 oktober 2020
Geologische Dienst Nederland, onderdeel van TNO, heeft ruim 5.000 geochemische sedimentanalyses (ofwel grondanalyses) toegevoegd aan de database van DINOloket. Deze analyses zijn voornamelijk afkomstig van tientallen TNO-projecten, maar er zitten ook analyses tussen van…
Bemonstering van het grondwater uit een put met filters op meerdere dieptes
21 september 2020
Vanaf deze week ontsluit de Geologische Dienst Nederland, onderdeel van TNO, gegevens over grondwaterkwaliteit via de webviewer ‘Grondwaterkwaliteit in Beeld’. Hiermee komt een schat aan informatie beschikbaar, die cruciaal is voor het inrichten van een duurzame…
Het model GeoTOP geeft een 3D-beeld van de ondergrond van het vasteland van Nederland tot een diepte van maximaal 50 meter onder NAP
22 juli 2020
Veel informatie over de Nederlandse bodem en ondergrond komt samen in de Basisregistratie Ondergrond (BRO). Als Geologische Dienst Nederland (GDN), onderdeel van TNO, maken wij de BRO. Door de innovatieve GDN modellen is het mogelijk om relevante visualisaties van gebruik…
Geologische fietsexcursie
03 juli 2020
De Geologische Dienst Nederland (GDN) heeft de geologische fietsexcursie Utrechtse Heuvelrug en Kromme Rijngebied opgezet waarvan de gids vanaf vandaag beschikbaar is. De route loopt langs verschillende geologisch interessante punten over de Utrechtse Heuvelrug en door het…
GeoTOP: het topje van de Nederlandse ondergrond in beeld
26 juni 2020
Maatschappelijke vraagstukken als wateroverlast, drinkwatervoorziening, grindwinning en natuurontwikkeling; ze vragen allemaal om informatie van de toplaag van de ondergrond. De Geologische Dienst Nederland, onderdeel van TNO, bundelt zijn kennis van de ondiepe ondergrond en…
Geologische Dienst Nederland levert vernieuwde Stratigrafische Nomenclator
20 juni 2020
De Geologische Dienst Nederland, onderdeel van TNO, heeft een schat aan informatie van de Nederlandse ondergrond. Sinds kort kan geologisch Nederland beschikken over een vernieuwde standaard met definities van gesteentelagen; in geologische termen de ‘Stratigrafische…
De Geologische Dienst Nederland zorgt voor een duurzaam beheer van de ondergrond
04 juni 2020
Ontdek de wereld onder Nederland, zo luidt de titel van de nieuwste brochure van de Geologische Dienst Nederland. Want er is veel te ontdekken. In deze brochure nemen we een duik in de fascinerende wereld van de Nederlandse ondergrond. We staan stil bij onze speerpunten…
10 mei 2020
In een gebied 100 km ten noordwesten van Texel heeft de Geologische Dienst Nederland (GDN), onderdeel van TNO, per toeval een 3 kilometer diep begraven uitgedoofde vulkaan ontdekt. Dit gebeurde bij het analyseren van gegevens binnen een onderzoek van geologen Renaud…