Werkterrein

GDN_werkterrein_20161013.png

We hebben een schat aan kennis in huis over de ondergrond van Nederland. Dit betreft de opbouw en eigenschappen van de bodemlagen en het in de bodem aanwezige grondwater. Ook bezitten we kennis over het ‘gedrag’ van de bodemlagen onder natuurlijke omstandigheden en onder invloed van menselijk handelen. Kennis die we praktisch toepasbaar maken door het delen van gegevens, het beschikbaar stellen van modellen en het adviseren bij vragen over de bodem van Nederland. De diversiteit aan onderwerpen en werkterreinen is daarbij groot.

Duurzaamheid en veiligheid

Wij zijn een belangrijk adviseur van de rijksoverheid en wij werken samen met provincies, gemeenten, waterschappen en wetenschappelijke instituten. Ook helpen wij bedrijven met het oplossen van vraagstukken die zijn gerelateerd aan de ondergrond. Je kunt niet alles in de grond ‘zien’, maar onze geologische expertise helpt om risico’s te verkleinen en effecten van ingrepen te voorspellen. Zo werkt TNO - Geologische Dienst Nederland mee aan de ontwikkeling van een duurzaam en veilig beheer en gebruik van de ondergrond.

Op de volgende pagina’s zoemen we kort in op een aantal werkterreinen van TNO - Geologische Dienst Nederland.