Grondwater

GDN_grondwater_20161013.png

De aanwezigheid van (zoet) grondwater in de ondergrond is ongetwijfeld een van de meest essentiële hulpbronnen voor de samenleving inclusief onze natuurlijke leefomgeving. Daarom is grondwater ook een belangrijk werkterrein van de TNO - Geologische Dienst Nederland. Het ‘gedrag’ en de eigenschappen van de ondergrond zijn namelijk van invloed op de locatie, de samenstelling en kwaliteit (zoet of zout) en allerlei andere dynamische aspecten van grondwater.

Advies en duurzaam beheer

TNO - Geologische Dienst Nederland zet zich in voor een duurzaam gebruik en beheer van grondwater. We geven daarom advies over diverse onderwerpen, zoals grondwaterstanden, grondwatersamenstelling, meten en monitoring, interactie met de ondergrond of interactie tussen oppervlaktewater en grondwater.

Ontdek de mogelijkheden

Onze kennis willen we zo graag delen. Ontdek de mogelijkheden bij de tabbladen grondwater-in-beeld (grondwaterkwaliteit en -standen), grondwaterinformatie en grondwaterprojecten.