Historische kaarten

GDN_historische-kaarten_2016-11-07.png

Twee verzamelingen van historische kaarten zijn vermeldenswaardig: De Grondwaterkaart van Nederland (die in blauwe mappen beschikbaar was) en het onderzoek van de TNO Commissie Onderzoek Landbouwwaterhuishouding Nederland (C.O.L.N). De C.O.L.N.-rapporten verschenen in 1958 zijn beschikbaar bij de Hydrotheek. De inventarisatie in deze rapporten vormde de basis voor grootschalige aanpassingen van de landbouwwaterhuishouding en wordt gebruikt als referentie voor de toestand voor die ingrepen. Ter gelegenheid van '100 jaar geologie in kaart' in 2018 zijn twee papieren kaarten met de zomer- en wintersituatie voor het hele land geproduceerd (zie artikel van Zaadnoordijk, van der Meulen en Trabucho in Stromingen, het vakblad van de Nederlandse Hydrologische Vereniging NHV).

De ‘blauwe mappen’

Het systematisch inwinnen van geohydrologische gegevens vanaf 1946 heeft geresulteerd in de Grondwaterkaart van Nederland. Van 1970 tot 1989 is deze kaart uitgebracht in 49 delen op een schaal van 1 : 50.000. Bij elk deel hoort een rapport met een groot aantal bijlagen, waaronder geohydrologische kaarten en profielen, die zijn gebundeld in de zogenoemde ‘blauwe mappen’.

Beschikbare gegevens

Ook nu wordt de Grondwaterkaart van Nederland nog regelmatig geraadpleegd. Bijvoorbeeld als het gaat om de gegevens over het doorlaatvermogen van de watervoerende pakketten of de dieptes van het grensvlak tussen brak en zout grondwater. Van een groot aantal bodemlagen zijn ook gegevens over de chemische eigenschappen van het grondwater bekend.

Digitale versies: REGIS II en H3O

De Grondwaterkaart van Nederland is eind jaren '80 overgegaan in het 3D-model REGIS II, het Regionaal Geohydrologisch Informatie Systeem. Het model H3O toont de hydrogeologische modellering van de Vlaams-Nederlandse grensstreek.