Gegevens

GDN_gegevens_20161013.png

De Geologische Dienst Nederland verzamelt al meer dan een eeuw gegevens van de ondergrond. Zo is een schat aan informatie ontstaan, afkomstig van boringen, sonderingen, seismisch onderzoek, opnamen in het veld, meetgegevens van grondwater en analyses in het laboratorium. Om een idee te geven: het gaat om 500.000 boringen, 143.000 sonderingen en 130 miljoen grondwater metingen. Deze gegevens vormen de basis van onze geologische expertise. Expertise die u kunt benutten.

Vraag gegevens op

Lees op de volgende pagina’s over de verschillende gegevens, hoe ze worden verzameld en hoe deze zijn opgeslagen in de DINO database. Via DINOloket en NLOG kunt u vervolgens de openbaar toegankelijke gegevens raadplegen.

Overgang naar de BRO

Stapsgewijs gaan de meeste gegevens van de DINO database in de toekomst over naar de BRO, de Basisregistratie Ondergrond. De BRO is een zeer geavanceerde database die in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) wordt gerealiseerd. De gegevens van de Nederlandse ondergrond worden daarvoor gestandaardiseerd.

Ontdek de mogelijkheden

Een greep uit de mogelijkheden:

  • U kunt gegevens van de ondergrond bij ons aanleveren. Graag zelfs!
  • Bekijk via DINOloket hoe de ondergrond is opgebouwd op een specifieke locatie.
  • Bekijk de diepe ondergrond via NLOG.