Seismiek

GDN_seismiek_20161013.png

Bij seismisch onderzoek wordt de structuur van de ondergrond in beeld gebracht met behulp van geluidsgolven. Seismiek wordt vooral toegepast bij de exploratie naar olie en gas. Met specifieke (hoge resolutie) seismiek kan ook de structuur van de ondiepe lagen in beeld worden gebracht. De Geologische Dienst Nederland gebruikt de seismische gegevens onder meer voor het maken van 3D-modellen van de ondergrond.

Seismische data acquisitie

Met seismisch onderzoek worden aan het aardoppervlak geluidsgolven opgewekt door explosieven, valgewichten of andere akoestische bronnen. Het opgewekte signaal dringt door in de ondergrond en kaatst deels terug op het grensvlak van verschillende gesteentepakketten. Geofoons of hydrofoons (op water) registreren de gereflecteerde signalen. Het niet-teruggekaatste deel van het signaal reist verder naar dieper gelegen laagovergangen. Hoe diep is afhankelijk van de sterkte en kwaliteit van het opgewekte signaal en van de samenstelling van de ondergrond.

Interpretatie van seismische gegevens

Bij de interpretatie van seismische gegevens wordt veel aandacht besteed aan het karakter van reflecties en reflectiepatronen. Met name vorm, amplitude, mate van continuïteit en de hoek waarin reflecties voorkomen spelen een rol. Daarnaast worden interpretaties vergeleken met andere beschikbare gegevens van de ondergrond, zoals boorbeschrijvingen en boorgatmetingen.

Raadplegen seismische data

Op NLOG vindt u de seismische data die de Geologische Dienst Nederland beschikbaar heeft. Oorspronkelijke ruwe data en geïnterpreteerde gegevens in de vorm van modellen, kaarten en datasets zijn hier te downloaden of te bestellen. Via DINOloket kunt u seismische gegevens van de ondiepe ondergrond raadplegen.