Gegevens aanleveren

GDN_gegevens-aanleveren_20161013.png

Wilt u gegevens aanleveren, zodat deze opgenomen worden in de DINO-database en/of de BRO? Dat kan. Graag zelfs. Samen bouwen we aan de kennis van de Nederlandse ondergrond.

Gegevens aanleveren voor DINO-database

DINO staat voor Data en Informatie van de Nederlandse Ondergrond. De openbare gegevens uit DINO zijn voor iedereen toegankelijk en gratis opvraagbaar via DINOloket. Voor de DINO-database kunt u diverse gegevens aanleveren. De wijze van aanleveren staat hier beschreven.

Van DINO naar BRO

De nieuwste ontwikkeling is de Basisregistratie Ondergrond (BRO). De BRO wordt met ingang van 1 januari 2018 dé centrale database van de overheid met publieke gegevens van de Nederlandse ondergrond. Dat is meer dan de gegevens van DINO alleen. Ook de bodem- en ondergrondgegevens in het Bodemkundig Informatiesysteem (BIS) van het onderzoeksinstituut Wageningen Environmental Research (Alterra) worden daarin opgenomen. Lees hier meer over de BRO en hoe u daar gegevens kunt aanleveren.

BRO: toegang tot gestandaardiseerde gegevens

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zorgt Geologische Dienst Nederland voor de technische realisatie van de BRO. In de BRO zijn alle gegevens gestandaardiseerd. De toeleverings- en raadpleegverplichting stellen hoge eisen aan het verwerken van gegevensstromen en de toegankelijkheid en gebruikersvriendelijkheid van de opgeslagen data. Lees op de site van BZK meer over de BRO.