Bebouwde omgeving

GDN_bebouwde-omgeving_20161013.png

De stedelijke omgeving van Nederland verandert razendsnel, niet alleen op straatniveau, maar ook ondergronds. We gebruiken de bodem voor bijvoorbeeld funderingen, parkeergarages, metrotunnels en er is een dicht netwerk van kabels en leidingen in de bodem aanwezig. En op een slappe ondergrond brengen we meestal, voorafgaand aan de bouw, een laag zand aan voor de stabiliteit. De ondergrond speelt zodoende een steeds grotere rol in de ruimtelijke planvorming van stedelijke gebieden.

Gebruik en risico’s

Door het meervoudig gebruik van de bodem zorgen we voor flinke veranderingen in zowel de opbouw als de eigenschappen van de ondergrond. De natuurlijke ondergrond wordt immers vergraven. Hoe beter we de opbouw en eigenschappen van de bodemlagen begrijpen, des te beter kunnen we de ondergrondse risico’s inschatten en het potentieel van de ondergrond benutten.

Ruimtelijke planvorming

De Geologische Dienst Nederland werkt aan het toepasbaar maken van onze 3D-modellen voor ruimtelijke planvorming in een stedelijke omgeving. Wij doen dit door onder meer de volgende activiteiten te ontwikkelen:

  • Modelleren op een hogere resolutie;
  • Beter gebruik maken van geotechnische gegevens, zoals sonderingen;
  • In kaart brengen van de door de mens beïnvloede (antropogene) bodemlagen;
  • Combineren van ondergrondse en bovengrondse informatie.

Rotterdam City project

Een goed voorbeeld van een nieuwe ontwikkeling is onze samenwerking met de gemeente Rotterdam, waarbij we een gedetailleerd 3D-model van de binnenstad ontwikkelen. Dit moet de gemeente in staat stellen om de nuttige eigenschappen van de ondergrond optimaal te benutten.

Europese samenwerking

TNO - Geologische Dienst Nederland participeert ook in COST Sub-Urban, een Europees netwerk van geologische diensten, onderzoeksinstellingen en stedelijke overheden. Het project is er onder meer op gericht om de informatie over de ondergrond in de juiste vorm op het juiste moment in de ruimtelijke planvorming beschikbaar te maken.