Het verhaal van de ondergrond

GDN_het-verhaal-van-de-ondergrond_20161221.png

Onze ondergrond is fascinerend! De gesteenten in de ondergrond vertellen stuk voor stuk wat over de geologische geschiedenis over landschappen uit lang vervlogen tijden die een lange reis over de aardbol hebben gemaakt. Meer dan eens lag ons stukje van de aardkorst op de bodem van de zee. En delen ervan zijn onderhevig geweest aan de krachten van aardbevingen en grote breuken. Het samenspel van lange tijd en geologische processen heeft geleid tot het land aan de Noordzee dat wij nu bewonen.

De lagen aan de oppervlakte

Ons land ligt al vele miljoenen jaren aan de rand van het Noordzeebekken, als het ware tussen het Europese continent en de zee. Afbraakproducten van het eroderende achterland zijn door rivieren meegevoerd en afgezet in grote delta’s. In perioden met een hoge stand van de zeespiegel werd het gebied overstroomd en werd het land bedekt met zeezand en zeeklei. Met als gevolg dat de lagen aan de oppervlakte in het grootste deel van Nederland bestaan uit los materiaal zoals zand, klei, veen of grind. Alleen in het oosten van Gelderland en in het zuiden van Limburg komen veel oudere lagen zandsteen en kalksteen nabij het oppervlak voor.

Verder lezen

Het verhaal van de ondergrond verdient meer dan een samenvatting maar in deze versie van de website beperken we ons tot item Zuid-Limburg. Verder verwijzen we naar hét standaardboek over de geologie van Nederland: ‘De ondergrond van Nederland’ uit 2003. In het boek ‘Grondwater in Nederland: onzichtbaar water waarop wij lopen’ uit 1998 wordt uitgebreid ingegaan op het grondwater in onze bodem.