Karakterisatie en parametrisatie van de ondergrond

TNO - Geologische Dienst Nederland verzamelt binnen het TopIntegraal-programma data van laboratoriumanalyses van boringen van hoge kwaliteit tot een diepte van ongeveer 50 meter. Zo worden onder andere doorlatendheden van ongeroerde monsters bepaald.

Deze monsterschaal doorlatendheden worden opgeschaald met behulp van hydrogeologische informatie naar de blokken van de ondergrondmodellen REGIS II en GeoTOP (beiden opgenomen in de Basisregistratie Ondergrond).

Geofysische metingen zijn metingen die vanaf maaiveld of vanuit de lucht uitgevoerd worden waarbij de ondergrond als het ware 'doorgelicht' wordt. De metingen zijn relatief goedkoop ten opzichte van gedetailleerde boringen, maar leveren veel globalere informatie. Hiermee kan de ruimtelijke interpolatie tussen boringen verbeterd worden. TNO - Geologische Dienst Nederland werkt met electromagnetische metingen met een terreinvoertuig of een helicopter (bijvoorbeeld voor Zeeland), met seismiek en met geo-electrische metingen.

Naar deze onderwerpen: