Over ons

bemonsteren grondwatermonitoringsput

Het team van grondwatertools.nl is onderdeel van TNO - Geologische Dienst Nederland (TNO-GDN). We hebben een schat aan informatie en kennis in huis, die we graag zoveel mogelijk toegankelijk maken. Iedereen die meer wil weten over de samenstelling of opbouw van de Nederlandse ondergrond en het Nederlandse deel van de Noordzee kan onze gegevens opvragen of expertise inschakelen. Op deze website vindt u informatie over het grondwater in Nederland, over andere aspecten van de ondergrond leest u meer op de website van TNO-GDN: http://www.geologischedienst.nl.

Het werkterrein van TNO-Geologische Dienst Nederland

De bodem onder onze voeten levert ons schoon water, energie en diverse delfstoffen. De opbouw en eigenschappen van de ondergrond bepalen hoe de ondergrondse ruimte gebruikt kan worden. Ook bepalen ze de kwetsbaarheid van bodem- en grondwatersystemen. De ondergrond moet je dus kennen en dat is ons werk. TNO-GDN voert opdrachten uit voor de overheid en werkt samen met bedrijven en kennisinstituten.

Benut onze geologische expertise

Veelal is het opvragen en gebruik van onze ondergrondinformatie gratis. Dat geldt naast grondwatertools.nl ook voor de kaarten en modellen, die toegankelijk zijn vanuit de portalenĀ DINOloket (Data en Informatie Nederlandse Ondergrond) enĀ NLOG (Nederlands Olie- en Gasportaal).

Meer weten?

In onze brochure nemen we een duik in de fascinerende wereld van de Nederlandse ondergrond. We staan stil bij onze speerpunten bodemdaling, wateroverlast en waterschaarste, zoet grondwater en delfstoffen. Ons werkveld is natuurlijk breder dan dat. Daarom hebben we de mooiste verhalen voor u op een rij gezet en nemen we u mee op een kleine geologische ontdekkingstocht langs een aantal interessante geologische locaties. Wilt u hulp of advies? Dat kan. Neem contact met ons op als u een vraag heeft of een offerte wilt ontvangen.