Geologie van Nederland

GDN_geologie-van-nederland_20161216.png

Onze kennis van de geologie van Nederland is voor een belangrijk deel gebaseerd op gegevens die door de Geologische Dienst Nederland en haar voorgangers in meer dan honderd jaar zijn verzameld. We weten niet alleen hoe Nederland is ontstaan, maar we kennen ook het ‘fundament’ waarop we leven. Dat fundament van harde en zachte bodemlagen is het onderwerp van dit thema.

De ‘Stratigrafische Nomenclator’ beschrijft de indeling van de gesteentelagen in de bodem van Nederland. Dat reikt van de 370 miljoen jaar oude zandstenen en kalkstenen onder Zuid-Limburg tot de jongste afzettingen van de rivieren en de Noordzee in onze kustvlakte.

De opeenvolgende gebeurtenissen in de geologische geschiedenis hebben alle hun sporen in de ondergrond van Nederland achtergelaten. Een aanzet tot die geschiedenis wordt geschetst in ‘Het verhaal van de ondergrond’. Er wordt daarbij verwezen naar enkele standaardwerken over de geologie en het grondwater van Nederland. Ook worden links gegeven naar een aantal populair-wetenschappelijk publicaties over de bodem van Nederland.