Geologische kaarten

GDN_geologische-kaarten_20161013.png

Geologische kaarten tonen het voorkomen van geologische eenheden aan of vlak onder het aardoppervlak. In het overgrote deel van ons land gaat het daarbij om geologisch jonge afzettingen, dat wil zeggen van het Boven Pleistoceen en het Holoceen. We zeggen wel eens dat ons vlakke land zo tweedimensionaal is dat we het wel driedimensionaal moeten karteren – anders zie je niets. Dit geldt echter vooral in het licht van de ontwikkeling naar een steeds betere praktische toepasbaarheid van onze producten: de geologische kaart biedt nog steeds de beste eerste indruk van de geologie in een gebied.

Geologische overzichtskaarten

De meest recente Geologische Overzichtskaart van Nederland is te vinden als "Geologische Kaart 2021" bij de modellen op DINOloket.

Thematische kaarten

Uit onze 3D-modellen leiden we ook thematische kaarten af voor specifieke doeleinden.