EU-projecten

GeoERA-GSEU

GeoERA

TNO Geologische Dienst Nederland (TNO-GDN) heeft in de periode 2018-2022 met andere geologische diensten in Europa en partnerorganisaties (Deltares in Nederland) gewerkt aan onder meer het thema Grondwater in het Europese programma GeoERA (https://geoera.eu/themes/groundwater/). Binnen dit thema heeft TNO-GDN gewerkt aan alle vier projecten:

HOVER
Grondwaterkwaliteit
TACTIC
Grondwaterkwantiteit en klimaat
RESOURCE
Grensoverschrijdend grondwater
VoGERA
Invloed van diepe energie-gerelateerde menselijke activiteiten op grondwater

Binnen HOVER, TACTIC en RESOURCE heeft Deltares meegewerkt aan de Nederlandse bijdrage. HOVER, RESOURCE en VoGERA zijn ondersteund door de provincies Limburg en Noord-Brabant en de waterbedrijven Brabant Water en WML.

GSEU

In 2022 is het programma opgevolgd door een Europese CSA gericht op een "Geological Service for Europe", GSEU, waarbij TNO-GDN ook weer samenwerkt met andere Europese geologische diensten op het gebied van grondwater in Werkpakket 4 (https://geologicalservice.eu).