Boorgatmetingen

GDN_boorgatmetingen_20161206.png

Bij een geofysische boorgatmeting worden met verschillende meetinstrumenten de eigenschappen van de bodemlagen gemeten in een open boorgat, een put of een bestaande peilbuis. In de olie- en gasindustrie wordt deze techniek ook wel borehole- of well-logging genoemd.

Diverse meetgegevens

Omdat bij een boorgatmeting verschillende meetinstrumenten worden gecombineerd, geven boorgatmetingen informatie over diverse parameters:

  • natuurlijke gamma-straling voor het bepalen van de lithologie
  • elektrische weerstand voor het bepalen van de lithologie en de saliniteit van het grondwater
  • diameter van het boorgat (caliper)
  • porositeitslogs, zoals neutron en density (dichtheid), voor het bepalen van de porie-inhoud (zoet/zout water, olie en/of gas) van het gesteente
  • snelheidslogs en akoestische logs, die het vermogen van het gesteente meten om geluidsgolven voort te planten.

Toepassing

Boorgatmetingen zijn onder meer waardevol bij het bepalen van de plaatsing van peil- en pompfilters in drinkwaterputten. Combinaties van logs geven uitsluitsel over de lithologie (zand, klei) en over de kwaliteit (zoet of zout) van het grondwater. Bij diepe boorgatmetingen worden de snelheidslogs gebruikt om de diepte in de boringen om te zetten naar tijd in de seismische opnamen.

Gegevens raadplegen

TNO heeft van 1967 tot 2010 boorgatmetingen uitgevoerd. Vanaf  2010 worden boorgatmetingen in de ondiepe ondergrond van Nederland verricht door het instituut Deltares. De boorgatmetingen zijn te raadplegen via DINOloket.