Caribisch Nederland

GDN_caribisch-nederland_20161013.png

Sinds oktober 2010 is de status van de Nederlandse Antillen veranderd. Aruba, Curaçao en Sint Maarten zijn nu autonome landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Bonaire, Sint Eustatius en Saba (de zogeheten BES-eilanden) zijn drie bijzondere gemeenten en heten samen Caribisch Nederland. TNO - Geologische Dienst Nederland wil meer bekendheid geven aan de geologie en de delfstoffen van Caribisch Nederland. 

Vulkanische eilandbogen

De Bovenwindse eilanden, waartoe Sint Eustatius en Saba behoren, vormen vanaf ongeveer 36 miljoen jaar geleden een actieve vulkanische eilandboog. Tektonische platen zijn hier tegen en onder elkaar geschoven (subductie), een proces dat gepaard gaat met vulkanisme en aardbevingen. De vulkanische eilanden Sint Eustatius en Saba zijn relatief jong; ze zijn circa. 400.000 jaar geleden ontstaan. De Benedenwindse eilanden (inclusief de ABC-eilanden Aruba, Bonaire en Curaçao) maken deel uit van een niet meer actieve vulkanische eilandboog die is ontstaan tijdens een veel oudere subductie.

Duurzame energie en veiligheid

Met geologisch onderzoek kunnen bouwgrondstoffen en economische mineralen worden gelokaliseerd en geïnventariseerd. Ook mogelijkheden voor duurzame energie, zoals geothermie, kunnen in kaart worden gebracht. Op Sint Eustatius en Saba is het van belang onderzoek te doen naar de effecten van vulkanische activiteit, zoals aardbevingen en landafschuivingen. Wij zijn bezig om onze activiteiten in Caribisch Nederland uit te breiden.

Kalksteen en zout op Bonaire

De oudste afzettingen op Bonaire bestaan uit verschillende typen vulkanische gesteenten van de Krijtperiode. Deze gesteenten zijn over een groot deel van het eiland bedekt met rifkalksteen. Bonaire is ook bekend vanwege de exploitatie van zout uit zoutmeren. Deze zoutmeren zijn van de zee afgesloten lagunes die worden omgeven door dijken van opgeworpen koraalpuin. De export van zout levert jaarlijks 3.5 miljoen dollar op.