Toegankelijkheid

We willen dat iedereen de informatie op onze website gemakkelijk kan vinden, gebruiken en bekijken. Daarom werken we aan het verbeteren van onze online informatie.

Waar moet een toegankelijke website aan voldoen

Een website moet voldoen aan de eisen voor digitale toegankelijkheid uit de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). In de standaard voor digitale toegankelijkheid staan afspraken en eisen voor de manier waarop websites worden ontworpen, gebouwd en beheerd moeten worden. Dit is zowel op functioneel-technisch niveau, visueel ontwerp en inhoud.

Status van de toegankelijkheid

Grondwatertools.nl voldoet gedeeltelijk aan de eisen (status D).

Toegankelijkheidsverklaring

Bekijk de volledige toegankelijkheidsverklaring https://toegankelijkheidsverklaring.nl/register/9931.

Problemen met toegankelijkheid melden

Heb je vragen of opmerkingen? Of wil je een pagina gebruiken die niet toegankelijk blijkt? Neem dan contact met ons op via support@geologischedienst.nl.