Boris & Profiler software

GDN_boris-en-profiler-software_20161013.png

Voor het raadplegen van boormonsterbeschrijvingen, sonderingen en boorgatmetingen via DINOloket heeft TNO - Geologische Dienst Nederland twee softwaretools ontwikkeld die in één pakket worden aangeboden: Boris & Profiler. Dit pakket is beschikbaar op DINOloket.

Boris

Het programma Boris dient voor het invoeren van boormonsterbeschrijvingen, zodat die als XML-bestanden ingeladen kunnen worden in de DINO database. Hiervoor worden de Standaard Boor Beschrijvingsmethode (SBB), de Archeologische Standaard Beschrijvingsmethode (ASB) en de GEF-standaard volgens de norm NEN5104 gebruikt. Vanuit Boris kunt u met Profiler de boormonsterbeschrijving weer bekijken.

Afhankelijk van de gekozen methode of norm zijn bepaalde kenmerken bij het invoeren verplicht:

  • Algemene gegevens: de kopgegevens, met daarin informatie over onder andere locatie, boorfirma, eigenaar, datum boring.
  • Boormethode: kopgegevens over de gehanteerde boornorm. Per boorinterval zijn de boormethode en boordiameter op te geven.
  • Lithologie: kopgegevens zoals de naam van de beschrijver en datum van de beschrijving. Per lithologisch interval zijn de sedimentkenmerken in te vullen, zoals grondsoort en kleur.
  • Omstorting: per diepte-interval wordt de aard van het aanvulmateriaal opgegeven, zoals klei, bentoniet of filterzand.
  • Monstername: per monster wordt het interval en de monstergrootte ingevuld.
  • Filterstelling: per toegevoegd filter worden de kopgegevens vermeld over de filters, zoals datum en afwerking, met daaronder de individuele buisdelen en types.

Profiler

Via Profiler kunnen opgevraagde ‘downloads’ van boormonsterbeschrijvingen, sonderingen en boorgatmetingen van DINOloket direct ingeladen en bekeken worden. Ook is het mogelijk om profielen te maken van één of meer datatypes. De weergave, schaal en grootte kan daarbij naar wens worden aangepast. De verzamelde gegevens kunnen als Profiler-bestand (*.prf) worden opgeslagen of direct worden geprint.