Basisregistratie Ondergrond wint weer een prijs

05 november 2021

Ontvangst Computable Award 2021

De afgelopen jaren heeft de Basisregistratie Ondergrond al meerdere prijzen gewonnen. De nieuwste prijs is de Computable Award 2021 voor de storymap ‘Energietransitie: kansen in de ondergrond’. Op 3 november 2021 is deze prijs, namens de vele partijen die de BRO maken en uitvoeren waaronder ook TNO, in ontvangst genomen door Martin Peersmann, programmamanager van de BRO.

De prijs is toegekend voor de inzet van ICT bij het verkennen van hergebruik en ontmanteling van de bestaande olie- en gasinfrastructuur, zowel op land als op het Nederlandse deel van de Noordzee. De koppeling van informatie tussen de ondergrond en de bovengrond is enorm waardevol. De winnende storymap over de energietransitie laat zien hoe visualisaties in 3D bijdragen aan het overbrengen van informatie en kennis rondom complexe thema’s en ondergronds ruimtegebruik. Het is bovendien extra actueel in het kader van de energietransitie en het klimaatakkoord. TNO feliciteert dan ook alle betrokkenen met dit mooie resultaat!

Sfeerbeeld boorplatform

Basisregistratie Ondergrond in de praktijk

De storymap ‘Energietransitie: kansen in de ondergrond’ is een innovatief voorbeeld van hoe de Basisregistratie Ondergrond benut kan worden in de praktijk. Als Geologische Dienst Nederland zijn we daar enorm trots op. Samen met andere organisaties realiseren we die Basisregistratie Ondergrond in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Bovendien is ook veel data van NLOG benut.

Meerdere prijzen voor de BRO

Afgelopen jaren zijn er al meer prijzen gewonnen. In 2020 wonnen de BRO-praktijkvoorbeelden de eerste prijs in de categorie 3D GIS-kaarten van Esri. In 2019 de InfraTech Innovatieprijs voor de procesinnovatie Geokennis-op-maat. En daar is nu de Computable Award 2021 bijgekomen. Stuk voor stuk prijzen als erkenning voor de Basisregistratie Ondergrond. Dat is iets waar we enorm trots op zijn.