Achtergrondinformatie

Het Thema Grondwater biedt toegang tot een aantal interactieve tools om de hydrogeologische opbouw van de Nederlandse ondergrond te visualiseren en kwaliteit en de dynamiek van het grondwater te raadplegen. Achtergronden, verantwoording en handleidingen zijn hier beschikbaar voor de diverse tools.

Verder is hier informatie te vinden over doorlatendheden, geo-elektrische metingen, historische kaarten en het inschakelen van onze expertise voor specifieke vragen.

Ook zijn een verscheidenheid aan publicaties beschikbaar.