Nieuws

22 January 2021
Onze Nederlandse brochure ‘Ontdek de wereld onder Nederland’ is nu ook beschikbaar in het Engels: ‘Uncovering an invisible world’. De brochures geven een goed beeld van het belang van de ondergrond in relatie tot maatschappelijke vraagstukken. We nemen je aan de hand van…
Het onderzoek van Liang ontrafelt de rol van grondwater als onderschatte bron van de nutriënten stikstof en fosfaat in oppervlaktewater in verstedelijkte laaglandgebieden.
13 January 2021
Op 13 januari 2021 verdedigde Liang Yu succesvol haar proefschrift ‘Groundwater-surface water interaction in urban lowland catchments: water quality dynamics in the city of Amsterdam’ over de invloed van grondwater op de waterkwaliteit in en rond de stad Amsterdam. Het…
Locaties van de 5.000 toegevoegde geochemische sedimentanalyses.
01 October 2020
Geologische Dienst Nederland, onderdeel van TNO, heeft ruim 5.000 geochemische sedimentanalyses (ofwel grondanalyses) toegevoegd aan de database van DINOloket. Deze analyses zijn voornamelijk afkomstig van tientallen TNO-projecten, maar er zitten ook analyses tussen van…
Bemonstering van het grondwater uit een put met filters op meerdere dieptes
21 September 2020
Vanaf deze week ontsluit de Geologische Dienst Nederland, onderdeel van TNO, gegevens over grondwaterkwaliteit via de webviewer ‘Grondwaterkwaliteit in Beeld’. Hiermee komt een schat aan informatie beschikbaar, die cruciaal is voor het inrichten van een duurzame…
Het model GeoTOP geeft een 3D-beeld van de ondergrond van het vasteland van Nederland tot een diepte van maximaal 50 meter onder NAP
22 July 2020
Veel informatie over de Nederlandse bodem en ondergrond komt samen in de Basisregistratie Ondergrond (BRO). Als Geologische Dienst Nederland (GDN), onderdeel van TNO, maken wij de BRO. Door de innovatieve GDN modellen is het mogelijk om relevante visualisaties van gebruik…
Geologische fietsexcursie
03 July 2020
De Geologische Dienst Nederland (GDN) heeft de geologische fietsexcursie Utrechtse Heuvelrug en Kromme Rijngebied opgezet waarvan de gids vanaf vandaag beschikbaar is. De route loopt langs verschillende geologisch interessante punten over de Utrechtse Heuvelrug en door het…
GeoTOP: het topje van de Nederlandse ondergrond in beeld
26 June 2020
Maatschappelijke vraagstukken als wateroverlast, drinkwatervoorziening, grindwinning en natuurontwikkeling; ze vragen allemaal om informatie van de toplaag van de ondergrond. De Geologische Dienst Nederland, onderdeel van TNO, bundelt zijn kennis van de ondiepe ondergrond en…
Geologische Dienst Nederland levert vernieuwde Stratigrafische Nomenclator
20 June 2020
De Geologische Dienst Nederland, onderdeel van TNO, heeft een schat aan informatie van de Nederlandse ondergrond. Sinds kort kan geologisch Nederland beschikken over een vernieuwde standaard met definities van gesteentelagen; in geologische termen de ‘Stratigrafische…
De Geologische Dienst Nederland zorgt voor een duurzaam beheer van de ondergrond
04 June 2020
Ontdek de wereld onder Nederland, zo luidt de titel van de nieuwste brochure van de Geologische Dienst Nederland. Want er is veel te ontdekken. In deze brochure nemen we een duik in de fascinerende wereld van de Nederlandse ondergrond. We staan stil bij onze speerpunten…
10 May 2020
In een gebied 100 km ten noordwesten van Texel heeft de Geologische Dienst Nederland (GDN), onderdeel van TNO, per toeval een 3 kilometer diep begraven uitgedoofde vulkaan ontdekt. Dit gebeurde bij het analyseren van gegevens binnen een onderzoek van geologen Renaud…
12 February 2020
Nederland daalt sneller dan de zeespiegel stijgt. In grote delen van Nederland daalt de bodem door menselijk ingrijpen. Zo wordt bodemdaling voornamelijk veroorzaakt door verlaging van het grondwaterpeil. De Geologische Dienst Nederland (GDN), onderdeel van TNO, onderzoekt…
31 October 2019
De Geologische Dienst Nederland, onderdeel van TNO, heeft een schat aan bodeminformatie verzameld en in beeld gebracht. De uitgebreide portalen en de digitale kaarten van de Nederlandse ondergrond zijn voor iedereen gratis toegankelijk. De meeste gebruikers van data over de…
15 October 2019
Geert-Jan Vis van de Geologische Dienst Nederland vertelt in zijn nieuwste blog op wetenschap.nu hoe veel van de geologische kennis van Nederland ook elders in de wereld toepasbaar is. Een voorbeeld hiervan is hoe de kennis voor het maken van kaarten in Mozambique wordt…
12 September 2019
De scholen zijn weer begonnen. Leren doe je in de klas, maar soms ook in het veld. Bonaventuracollege Leiden was op bezoek bij Geologische Dienst Nederland en kreeg een rondleiding in de ondergrond. Nieuwsgierig? Bekijk hier het filmpje.
11 July 2019
Hardsteen is één van de meest wijdverbreide natuurstenen bouwmaterialen van Nederland. Er schuilt een hele wereld aan geologie en historische informatie achter deze steensoort.   In het kader van het lustrumjaar '100 Jaar geologie in kaart' brengt de Geologische Dienst…