Historische kaarten

GDN_historische-kaarten_2016-11-07.png

Ongeveer 60% van ons drinkwater wordt uit grondwater bereid. Het overige deel komt uit het water van de grote rivieren en uit oppervlaktewater. De Grondwaterkaart van Nederland bevat waardevolle gegevens over de kwaliteit en de voorraad aan grondwater in de bodem van Nederland. De verzamelde gegevens zijn van belang bij de winning en verstrekking van schoon drinkwater aan de samenleving.

De ‘blauwe mappen’

Het systematisch inwinnen van geohydrologische gegevens vanaf 1946 heeft geresulteerd in de Grondwaterkaart van Nederland. Van 1970 tot 1989 is deze kaart uitgebracht in 49 delen op een schaal van 1 : 50.000. Bij elk deel hoort een rapport met een groot aantal bijlagen, waaronder geohydrologische kaarten en profielen, die zijn gebundeld in de zogenoemde ‘blauwe mappen’.

Beschikbare gegevens

Ook nu wordt de Grondwaterkaart van Nederland nog regelmatig geraadpleegd. Bijvoorbeeld als het gaat om de gegevens over het doorlaatvermogen van de watervoerende pakketten of de dieptes van het grensvlak tussen brak en zout grondwater. Van een groot aantal bodemlagen zijn ook gegevens over de chemische eigenschappen van het grondwater bekend.

Digitale versies: REGIS II en H3O

De Grondwaterkaart van Nederland is eind jaren '80 overgegaan in het 3D-model REGIS II, het Regionaal Geohydrologisch Informatie Systeem. Het model H3O toont de hydrogeologische modellering van de Vlaams-Nederlandse grensstreek.