Grondwaterstand

De grondwaterstand of stijghoogte is de hoogte van het water in een peilbuis, of waar het grondwater zou staan als men een put zou graven. Tienduizenden peilputten geven via de satelliet informatie door die in de DINO database wordt opgeslagen.

Waar vindt u deze gegevens?

Grondwaterstanden en stijghoogten kunnen worden geraadpleegd in Grondwaterstanden in Beeld. Door een vergelijking met de zogenaamde regime curve over de laatste 8 jaar kan snel worden nagegaan of de actuele grondwaterstand hoog of laag is ten opzichte van de gemiddelde situatie. Op die manier ontstaat inzicht in situaties met droogte of wateroverlast. 
Grondwaterstand en regime curve van put B57F0057 filter 1

Meetfrequentie

Halfjaarlijkse metingen die gecorreleerd zijn aan hogere meetfrequenties geven inzicht in de grondwaterstand in relatie tot het klimaat. Voor kwartaal- en maandcijfers is simulatie naar 20 jaar metingen noodzakelijk om iets te kunnen zeggen over de grondwaterdynamiek. Er komen immers nattere en drogere jaren voor. Hoge meetfrequenties (dag, uur of 5 minuten) worden gebruikt om neerslagpieken, rivierpieken, getijdenpieken of putverstoppingen te kunnen registreren.

Invloedfactoren

Verder moet rekening gehouden worden met invloedfactoren, zoals neerslag, verdamping en de doorlatendheid van de bodem. Daarnaast hebben onttrekking, infiltratie of andere ingrepen invloed op de grondwaterstand. De invloedfactoren die het snelst te zien zijn aan de grondwaterstand zijn neerslag, rivieren en getijden.

Deel van de tijdreeks van de grondwaterstand dat wordt verklaard door neerslag en verdamping

Analyse van de grondwaterstand en de reactie op neerslag en verdamping met behulp van "Grondwaterstanden in Beeld"

Ontdek meer

De Geologische Dienst Nederland heeft Grondwaterstanden in Beeld en Grondwaterkwaliteit in Beeld ontwikkeld. Stuk voor stuk waardevolle tools voor een beter begrip van de dynamiek van het grondwatersysteem. Achtergrondinformatie bij deze tools is hier te vinden.

Via DINOloket kunt u grondwaterstanden uit de DINO database opvragen. Om de omvang van de data beperkt te houden, worden standaard dagelijkse metingen via het DINOloket uitgeleverd. Hogere meetfrequenties (bijvoorbeeld per uur of per vijf minuten) kunt u desgewenst aanvragen.