NL3D

GDN_nl3d_20161013.png

Het model Nederland 3D (NL3D) geeft een driedimensionaal beeld van de ondergrond van 50 meter onder NAP tot het hoogste punt in Nederland: de top van de Vaalserberg op 325 meter boven NAP. Het model is een lage-resolutievariant van GeoTOP. NL3D bestrijkt het hele vasteland van Nederland. Een uitgebreidere uitleg aangaande het model is hier te downloaden.

NL3D en GeoTOP

Tussen de modellen NL3D en GeoTOP bestaan belangrijke verschillen. De voxels van NL3D zijn 250 bij 250 meter in horizontale richting en 1 meter verticaal. In NL3D is dus minder detail zichtbaar. Verder is de mate van geologische sturing, dat wil zeggen het gebruik van geologische informatie uit andere bronnen zoals kaarten en publicaties, minder in NL3D dan bij GeoTOP. Net als bij GeoTOP zijn aan elke voxel de eigenschappen geologische eenheid, de lithoklasse en de kans op voorkomen van de lithoklasse gekoppeld.

Raadpleeg NL3D

Klik hier voor een toelichting van de NL3D-viewer. Klik hier om NL3D direct via de viewer te bekijken en eventueel te downloaden.